0
translation missing: pl.cart.cheering.v1.timestamp
translation missing: pl.cart.cheering.v1.text_html

translation missing: pl.cart.cheering.v2.text

Your Cart is Empty

Choose your country
Europe
 • Belgium https://fr.giesswein.com Choose your language
 • Bulgaria https://en.giesswein.com Choose your language
 • Croatia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Czech Republic https://cz.giesswein.com Choose your language
 • Denmark https://dk.giesswein.com Choose your language
 • Germany https://www.giesswein.com Choose your language
 • Estonia https://en.giesswein.com Choose your language
 • France https://fr.giesswein.com Choose your language
 • United Kingdom https://uk.giesswein.com Choose your language
 • Greece https://en.giesswein.com Choose your language
 • Ireland https://en.giesswein.com Choose your language
 • Israel https://us.giesswein.com Choose your language
 • Italy https://it.giesswein.com Choose your language
 • Latvia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Liechtenstein https://www.giesswein.com Choose your language
 • Lithuania https://en.giesswein.com Choose your language
 • Luxembourg https://www.giesswein.com Choose your language
 • Hungary https://hu.giesswein.com Choose your language
 • Malta https://en.giesswein.com Choose your language
 • Monaco https://fr.giesswein.com Choose your language
 • Netherlands https://nl.giesswein.com Choose your language
 • Austria https://www.giesswein.com Choose your language
 • Poland https://pl.giesswein.com Choose your language
 • Portugal https://en.giesswein.com Choose your language
 • Finland https://fi.giesswein.com Choose your language
 • Sweden https://se.giesswein.com Choose your language
 • Switzerland https://www.giesswein.com Choose your language
 • Slovakia https://sk.giesswein.com Choose your language
 • Slovenia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Spain https://es.giesswein.com Choose your language
 • Equatorial Guinea https://en.giesswein.com Choose your language
Oceania
 • New Zealand https://us.giesswein.com Choose your language
 • Australia https://us.giesswein.com Choose your language
North America
 • United States https://us.giesswein.com Choose your language
 • Mexico https://us.giesswein.com Choose your language
Asia
 • Japan https://us.giesswein.com Choose your language
 • Korea, Republic of https://us.giesswein.com Choose your language
Africa
 • South Africa https://us.giesswein.com Choose your language

Warunki

Regulamin dla konsumentów | Warunki dla sprzedawców detalicznych


Warunki ogólne (B2C)

Giesswein Walkwaren AG 
Niederfeldweg 5
A-6230 Brixlegg

KONTAKT: info@giesswein.com

A. Obszar porozumienia:

Obowiązują ceny obowiązujące w dniu zamówienia.

B. Zawarcie umowy:

SPRZEDAŻ PO ZATWIERDZENIU

W Giesswein możesz kupować za zgodą, tj. Możesz zwrócić dostarczony towar w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Wysyłka w odpowiednim czasie wystarczy, aby dotrzymać terminu. Umowa kupna zaczyna obowiązywać z chwilą otrzymania towaru za Państwa zgodą, najpóźniej jednak po upływie 14-dniowego terminu zwrotu towaru. Przyjmuje się, że milczenie jest akceptacją.

C. Dostawa:

Generalnie paczkę przygotowujemy w ciągu 3 dni roboczych do wysyłki. W przypadku jakichkolwiek opóźnień w dostawie, z wyjątkiem towarów sprzedawanych, zostaniesz natychmiast powiadomiony: będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Większość naszych przesyłek jest dostarczana przez DHL w szybki i niezawodny sposób.

Jeśli zamówiony przez Ciebie towar nie może zostać wysłany, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia równoważnego produktu. Oczywiście do Ciebie należy przyjęcie tej oferty. Jeśli nie chcesz przyjąć tej oferty, prosimy o zwrot towaru w ciągu 14 dni. W takim przypadku koszty zwrotu ponosi Giesswein.

D. Koszty wysyłki:

Za opakowanie i wysyłkę zostanie naliczona część kosztów. Sprawdź koszty wysyłki dla swojego kraju w naszej sekcji wysyłki.


KRAJ
UNIA EUROPEJSKA
0 € (darmowa wysyłka)
Szwajcaria / Liechtenstein 9,90 €
dodatkowe podatki i cła mogą być pobierane w recepcji

 

E. zwroty:

Aby zwrócić towar, prosimy o skorzystanie z etykiet adresowych Giesswein oraz formularza zwrotu towaru. Prosimy nie wysyłać żadnych przesyłek do Giesswein (wyjątek: artykuł C, ustęp 2).

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Okres odstąpienia wygaśnie po 14 dniach od dnia, w którym kupujący lub wskazana przez Państwa osoba trzecia inna niż przewoźnik w fizyczne posiadanie towaru.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-mail: shop@giesswein.com; Faks: 0043 5337 67767-999, Tel: ++ 43 / (0 ) 5337/61350) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. Pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż najtańszy oferowany standard dostawy. przez nas), bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Należy odesłać lub przekazać nam towar
Giesswein Walkwaren AG,
Niederfeldweg 5,
6230 Brixlegg, Austria
niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 14 dni. W przypadku skorzystania z dostarczonych dokumentów zwrotnych poniesiemy koszty zwrotu towaru. Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-mail: shop@giesswein.com; Faks: 0043 5337 67767-999:
Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*) / o świadczenie następującej usługi (*), złożonego zamówienia (*) )/otrzymana w dniu (*), ____________________
Imię i nazwisko konsumenta (-ów), ____________________
Adres konsumenta (-ów), ____________________
Podpis konsumenta (-ów) (tylko jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej), ____________________
(*) Niepotrzebne skreślić.

F. Warunki płatności:

Obowiązują ceny obowiązujące w dniu zamówienia. Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT:

Kartą kredytową: Master Card, Visa, American Express, Diners Club

G. Wymagania informacyjne:

Rejestrując Twoje dane, będziemy musieli polegać na Twoich prawdziwych informacjach. Prosimy o niezwłoczne powiadamianie nas o wszelkich zmianach swoich danych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu lub połączenia bankowego. Upewnij się, że możesz się z Tobą skontaktować pod wskazanym przez Ciebie adresem e-mail, a odbieranie maili nie jest blokowane przez zamknięcie lub przepełnienie konta pocztowego.
W przypadku podania nieprawidłowych danych Giesswein ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć opłatę manipulacyjną. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. Uznaje się, że forma pisemna obejmuje faks i e-mail.

H. Aspekty prawne:

Prawo własności towaru pozostaje po stronie Giesswein do momentu pełnej zapłaty.
Jeżeli ostateczny konsument nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, miejscem prowadzenia działalności jest siedziba Giesswein. W przypadku transakcji z konsumentami końcowymi na terenie Unii Europejskiej prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta końcowego może mieć również zastosowanie, jeżeli w grę wchodzą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa konsumenta.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW ONLINE Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I. Gwarancja:

Obowiązują prawne warunki gwarancji.
W sprawach gwarancyjnych prosimy o kontakt:
Kontakt: info@giesswein.com

Wady lub uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania oraz braku lub niewłaściwej konserwacji nie podlegają gwarancji.

J. Bezpieczeństwo danych:

Dane osobowe, takie jak na przykład chrześcijańskie imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail i data urodzenia, będą zbierane przy przyjmowaniu Państwa zamówień w celu umożliwienia nam realizacji tych zamówień oraz obsługiwać wysyłkę zamówionego towaru.

W przypadku zamówień dokonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego Giesswein będziemy chronić Twoje dane za pomocą bezpiecznego połączenia SSL. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane i wykorzystywane do przetwarzania zamówień, zarządzania relacjami z klientami i reklamy.

Zespół giesswein z przyjemnością pomoże Ci w każdej chwili, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów.
Mamy nadzieję, że nasze produkty przypadną Państwu do gustu.


Ogólne warunki handlowe (B2B)

Warunki sprzedaży

GIESSWEIN - Warunki sprzedaży
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg

Warunki sprzedaży GIESSWEIN (zwane dalej „warunkami sprzedaży”) mają zastosowanie do transakcji biznesowych pomiędzy GIESSWEIN Walkwaren AG (dalej „GIESSWEIN”, „my” lub „nas”) a spółkami, osobami prawnymi prawa publicznego oraz aktywa funduszu publicznoprawnego na wszystkie zamówienia złożone u nas jako integralna część umowy.
1. Ogólne
1.1 Warunki sprzedaży, dostawy i płatności Kupującego są dla nas niewiążące, nawet jeśli nie zostanie przez nas wyrażony wyraźny sprzeciw, chyba że uzgodniono odstępstwa dla określonych relacji biznesowych. Nasze warunki sprzedaży uważa się za uzgodnione przez obie strony, gdy tylko zamówienie towaru zostanie złożone u nas ustnie lub na piśmie, bez konieczności odrębnego oświadczenia Kupującego, na przykład poprzez podpisanie potwierdzenia zamówienia lub dowodu dostawy.
1.2 Warunki sprzedaży GIESSWEIN zostaną przekazane Kupującemu poprzez formularz zamówienia (w przypadku mobilnego i ręcznego przyjmowania zamówienia) oraz poprzez „kliknięcie” zamówienia przez Internet. Przyjęcie dostawy przez Kupującego uważane jest za ponowne potwierdzenie wiążącej mocy niniejszych warunków sprzedaży, które weszły już w życie w momencie składania zamówienia.
1.3 Oferty w naszych katalogach, cennikach lub oferowane przez naszych przedstawicieli handlowych wymagają potwierdzenia i w każdym przypadku nie są wiążące. Cena podana w każdym konkretnym potwierdzeniu zamówienia ma zastosowanie wyłącznie do takiego konkretnego zamówienia, określonego na podstawie ilości i czasu dostawy oraz w stosunku do konkretnego Nabywcy.
1.4 Odsprzedaż produktów GIESSWEIN pośrednikom wymaga wyraźnej zgody Giesswein na piśmie.
1.5 Materiały zdjęciowe dostarczone przez GIESSWEIN mogą być wykorzystywane wyłącznie do własnych działań marketingowych partnera umowy lub do własnego sklepu internetowego partnera umowy. Nie można ich przekazywać osobom trzecim ani platformom internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody GIESSWEIN. Materiały zdjęciowe będą regularnie aktualizowane przez GIESWEIN, a także odpowiednio aktualizowane przez partnera umowy.
1.6 Umowy ustne zawarte przed lub po zawarciu umowy wymagają naszej pisemnej i wyraźnej zgody, aby były skuteczne.
1.7 Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych dostaw Zamawiającego.
2. Dostawa, fakturowanie, płatność
2.1 GIESSWEIN jest uprawniony, bez podania przyczyn, do dokonywania częściowych wysyłek i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu w wyniku takiej dostawy, jeśli częściowe dostawy są w postaci różnych pozycji, a w przypadku odbioru są gotowe do sprzedaży i przybyć na czas.
2.2 Koszty wysyłki:
Przedsprzedaż kolekcji pantofli, odzieży i kolekcji domowych:
Jeśli wartość zamówienia przed zakupem przekracza 700,00 EUR (1000 CHF / 700 GBP), dostawa odbywa się bezpłatnie. Jeśli wartość zamówienia przed zakupem jest mniejsza niż 700,00 EUR (1000 CHF / 700 GBP), zafakturowane zostaną koszty wysyłki w wysokości 19,00 EUR (25 CHF / 35 GBP); w Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech, Belgii i Holandii 9,90 EUR jest fakturowane. Opłaty pocztowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podlegają odpowiednim ustaleniom.
Zamówienia pocztowe w zakresie pantofli, odzieży i kolekcji domowej:
W przypadku zamówień po zakupie poniżej 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) opłaty pocztowe są fakturowane w wysokości 6,90 EUR (25 CHF / 6,90 GBP). W przypadku zamówień po zakupie od 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) w górę, opłaty pocztowe w wysokości 5,90 EUR (25 CHF / 5,90 GBP) są fakturowane. Opłaty pocztowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym podlegają odpowiednim ustaleniom.
2.3 Opłata za anulowanie: obuwie domowe, odzież i kolekcja domowa:
Giesswein jest uprawniony do naliczenia opłaty anulacyjnej w wysokości 30% wolumenu zamówień. Żadna opłata za anulowanie nie będzie naliczana, jeśli zamówienie zostanie anulowane w dniu jego złożenia.
2.4 Usługi specjalne: wszelkie usługi specjalne wymagane przez klienta są fakturowane przez Giesswein w formie zryczałtowanej kwoty za parę lub sztukę. Fakturowanie jest oparte na rzeczywistych wydatkach i wynosi od 0,50 do 2,00 EUR za parę lub sztukę. Usługi specjalne obejmują między innymi wymagania klienta dotyczące pakowania, dodatkowe oznakowanie itp.).
2.5 Połączenie bankowe i warunki płatności zamówienia szczegółowego wskazane są w potwierdzeniu zamówienia oraz na fakturze.
2.6 O ile nie zawarto specjalnego porozumienia, ceny należy rozumieć zgodnie z DAP Incoterms.
2.7 Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniej zmiany naszych cen w przypadku obniżenia lub wzrostu kosztów po zawarciu umowy, w szczególności w związku ze zmianą kosztów wynagrodzeń, np. na podstawie układów zbiorowych lub zmienionych kosztów materiałów. Odpowiedni dowód zostanie przedstawiony Zamawiającemu na żądanie.
2.8 W przypadku działania siły wyższej, działań zbiorowych i innych wyłączeń bez naszej winy, trwających lub spodziewanych dłuższych niż jeden tydzień, termin dostawy i / lub odbioru zostanie wydłużony od ręki o czas wstrzymania, w najdłuższym jednakże za 5 tygodni plus termin na kolejną dostawę. Przedłużenie będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy druga strona zostanie bezzwłocznie powiadomiona o przyczynie wstrzymania, gdy tylko będzie można przewidzieć, że powyższego terminu nie można dotrzymać.
2.9 Na życzenie i na koszt Zamawiającego dostawy będą przez nas ubezpieczone od zwykłych ryzyk transportowych.
2.10 W przypadku, gdy wysyłka lub dostawa opóźnia się na żądanie Kupującego o więcej niż jeden miesiąc od powiadomienia, że ​​towary są gotowe do wysyłki, Zamawiający może zostać obciążony opłatami za magazynowanie za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości 0,5% ceny pozycji dostawy z maksymalnie jednak 5% ceny przesyłki. Giesswein może przedstawić dowody wystąpienia siły wyższej. Dalsze roszczenia wynikające z opóźnionego odbioru pozostają nienaruszone.
2.11 O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność za dostawy odzieży i obuwia domowego powinna być dokonana w ciągu 10 dni od daty wystawienia faktury z rabatem gotówkowym w wysokości 3% (3%). Nabywca jest alternatywnie uprawniony do zapłaty ceny zakupu w ciągu 30 dni netto zarówno w przypadku dostaw odzieży, jak i obuwia domowego. W wyjątkowych przypadkach termin płatności może ulec wydłużeniu z 30 do 60 dni. Dostawca nie przyznaje żadnej wartości. Dostawca może również uzależnić dostawę od płatności krok po kroku (np. Za pobraniem lub notami debetowymi) lub płatności z góry. W przypadku płatności poleceniem zapłaty udzielony zostanie 4% rabatu.
2.12 Termin płatności we Włoszech: RIBA 60 dni na koniec miesiąca, płatność w ciągu 10 dni 3% i 60 dni netto.
2.13 Termin płatności dla Hiszpanii: 1 Ricibo 60 dni, 15 dni 3%, 60 dni netto.
2.14 Francja: Traite 60 dni netto, sprawdź 10 dni 3%, 60 dni netto.
2.15 W przypadku przekroczenia terminu płatności przysługuje nam prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 10% powyżej podstawowej stopy procentowej Austriackiego Banku Narodowego. Nie wyklucza to stwierdzenia dalszych szkód.
2.16 W przypadku znacznego pogorszenia sposobu płatności Kupującego lub jeśli terminy płatności przyznane za wcześniejsze dostawy zostaną znacznie przekroczone, GIESSWEIN będzie uprawniony według własnego uznania do dostarczenia towarów tylko po wcześniejszym wykonaniu umowy przez Kupującego lub po odpowiednim zabezpieczeniu. Ponadto będziemy uprawnieni, w przypadku opóźnienia Zamawiającego w płatności, do zażądania natychmiastowej zapłaty za wszystkie zaległe pieniądze należne z tytułu transakcji biznesowych z takim Nabywcą. Prawo to nie zostanie wykluczone poprzez udzielenie zwłoki lub przyjęcie weksli lub czeków.
2.17 Zamawiający nie będzie uprawniony do zatrzymania płatności lub potrącenia ich z roszczeniami wzajemnymi, chyba że jego roszczenia wzajemne zostaną udowodnione bezspornie lub prawnie uzasadnione.
2.18 Dostawa zostanie zrealizowana DAP zgodnie z Incoterms 2000.
3. Gwarancja
3.1 Potrącenie roszczeń wzajemnych z ceny zakupu jest wykluczone.
3.2 W przypadku wad, za które ponosimy odpowiedzialność prawną, przysługuje nam wolny i wyłączny wybór naprawy lub wymiany towaru. Powiadomienia o wadzie będą nieistotne dla GIESSWEIN, jeśli Nabywca lub osoba trzecia podejmie jakiekolwiek naprawy lub inne ustalenia dotyczące dostarczonych towarów samodzielnie i
bez naszej uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody. Nabywca nie może dochodzić żadnych roszczeń dotyczących konwersji.
GIESSWEIN - Warunki sprzedaży
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg

3.3 Dostarczony przez nas towar nie może zostać zwrócony w przypadku reklamacji lub odmowy przyjęcia bez uprzedniej wyraźnej zgody. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu towaru lub odmowy przyjęcia bez naszej zgody, Nabywca - niezależnie od faktycznej przyczyny zwrotu lub odmowy przyjęcia - będzie musiał ponieść wszelkie poniesione przez niego koszty, w szczególności koszty transportu oraz ryzyko transportu powrotnego.
3.4 Kontrahent jest zobowiązany do niezwłocznego zbadania przejętego towaru przy odbiorze pod kątem wad lub braków ilościowych oraz do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich wad lub braków ilościowych, najpóźniej jednak w ciągu 12 dni od otrzymania towary i / lub świadczenie usług na piśmie, w przypadku których reklamacja zostanie usunięta. W żadnym wypadku zawiadomienie o wadzie nie uzasadnia częściowego lub całkowitego zatrzymania zafakturowanych kwot.
3.5 Okres nie zaczyna biec od nowa po usunięciu usterek poprzez naprawę.
4. Odpowiedzialność za produkt
4.1 Kontrahent wyraźnie zrzeka się wszelkich roszczeń o odszkodowanie za szkody materialne zgodnie z austriacką ustawą o odpowiedzialności za produkt (Produkthaftungsgesetz), w wyniku naruszenia oficjalnych przepisów bezpieczeństwa lub z powodu przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt zagraniczny poniesionych w ramach jego działalności . W przypadku, gdy kontrahent sprzedaje towary na podstawie niniejszej Umowy innym przedsiębiorcom, jest on zobowiązany do nałożenia powyższego zrzeczenia na swoich kontrahentów i ewentualnych dodatkowych partnerów, jeśli tacy istnieją. W przypadku nieprzekazania takiego zrzeczenia, kontrahent zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności i zwolnienia GIESSWEIN oraz poniesienia wszelkich kosztów poniesionych w związku z taką odpowiedzialnością. Jeżeli kontrahent ponosi odpowiedzialność za swoją część w ramach PHG, zrzeka się wszelkich regresów wobec GIESSWEIN.
4.2 Jakiekolwiek regresy kontrahentów wobec GIESSWEIN zgodnie z § 933b ABGB (austriacki kodeks cywilny) są wyraźnie wykluczone.
5. Roszczenia odszkodowawcze
5.1 O ile nie określono inaczej w niniejszych warunkach dostawy, odpowiadamy za szkody i rekompensatę za nieudane wydatki (zwane dalej „odszkodowaniami”) w przypadku naruszenia zobowiązań umownych lub pozaumownych tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli prawnych lub agentów, za spowodowanie uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, przyjęcie gwarancji lub ryzyko zakupu, naruszenie istotnych zobowiązań umownych, z tytułu obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub jakimkolwiek innym obowiązkowa odpowiedzialność. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność za utracony zysk jest całkowicie wykluczona.
5.2 Odszkodowanie za naruszenie istotnych zobowiązań umownych będzie jednak ograniczone do szkody, zgodnie ze standardowymi postanowieniami umowy, przewidywalnej dla GIESSWEIN, z wyjątkiem umyślnego lub rażącego niedbalstwa naszych przedstawicieli prawnych lub przedstawicieli lub gdy przyjmuje się odpowiedzialność za szkody na życie, ciało lub zdrowie albo przejęcie gwarancji lub ryzyko związane z zakupem.
6. Zastrzeżenie własności
6.1 Zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych towarów do pełnej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu. Wszelkie zastawy, cesje jako zabezpieczenie lub inne zastawienie takich towarów będą wyłączone bez naszej uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody. W przypadku zajęcia lub dostępu innej osoby trzeciej do towarów, które są przedmiotem naszego zastrzeżenia, Nabywca niezwłocznie powiadomi nas o tym na piśmie. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem dostępu osób trzecich do naszego tytułu zatrzymania i odzyskania przedmiotu. Jesteśmy uprawnieni do reklamacji dostarczonych towarów podlegających naszemu zastrzeżeniu własności przy jednoczesnym przestrzeganiu umowy kupna, na której opiera się zastrzeżenie własności, nawet jeśli Kupujący zalega z zapłatą roszczeń dotyczących innych niż te towary.
6.2 Zastrzegamy sobie prawo własności do wszystkich dostarczonych towarów do czasu całkowitego zaspokojenia wszystkich roszczeń wynikających ze stosunków handlowych i roszczeń nadal wynikających ze stosunków handlowych.
6.3 W przypadku opóźnienia w płatności lub jakiegokolwiek innego naruszenia istotnych zobowiązań umownych Zamawiającego jesteśmy uprawnieni do zafakturowania całej należnej kwoty.
7. Postanowienie końcowe
7.1 Próbki do oględzin i oferty z próbkami zostaną zafakturowane, jeśli nie zostaną zwrócone w ciągu jednego miesiąca, chyba że zawarto odmienne ustalenia dotyczące konkretnych relacji biznesowych. Zdecydowanie zamówione próbki nie będą odbierane.
7.2 Miejscem wykonania jest Brixlegg. Wszelkie spory wynikające z naszych przesyłek lub z nimi związane oraz wynikające z nich umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w Wiedniu.
7.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków sprzedaży lub innych dodatkowo zawartych umów zostanie uznane lub stanie się niewykonalne, nie spowoduje to unieważnienia ważności pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Kontrahenci są zobowiązani do zastąpienia nieważnego postanowienia takim ważnym postanowieniem, które jest najbliższe celowi biznesowemu zastępowanego postanowienia.
7.4 Wszystkie stosunki prawne między nami a Zamawiającym podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, wyklucza się zastosowanie prawa kolizyjnego i Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).